Ofte stilte spørsmål

Huskeliste for befaringsdagen

For at befaring og rapportarbeid skal gå så effektivt som mulig er det lurt å ha følgende klart når befaringen foretas: 

  •  Eventuelle tegninger (plan og snitt) 
  • Oversikt over felleskostnader 
  • Forsikringspolise 
  • Oversikt over kommunale avgifter 
  • Ligningsverdi Målebrev (dokumentasjon på tomteareal) 
  • Skjøte Eventuell festeavgift 
  • Eventuell festekontrakt 
På borettslagsleiligheter bør det også foreligge opplysninger om leilighetens borettsinnskudd, andel av gjeld og lignende.

Må jeg rydde før takstmannen kommer?

Det er en fordel at sluk er rengjort og at det er god tilkomst til bygningsdeler som skal kontrolleres. I en eierskifte/tilstandsrapport skal f.eks. våtrom, kjøkken og tilgjengelige vannrør kontrolleres. 

Boligen trenger ikke å være "foto- eller visningsklar" men det er en fordel om sluk er rengjort og at det er god tilkomst til bygningsdeler som skal kontrolleres.

 I en Eierskifterapport kontrolleres følgende:

 •Våtrom og kjøkken. 

•Tilgjengelige vannrør (sjekkes for lekkasjer) 

•Kjeller/krypekjeller/rom under terreng. 

 •Bygningskonstruksjonen (Tak, vegger, grunnmur osv) 

 De fleste vi kommer til på befaring er på flyttefot. Det er derfor helt normalt at vi kommer til en bolig hvor ting står litt på hodet.

Lurer du på hva det hvite på veggen i kjelleren er?

Lurer du på hva det hvite på veggen i kjelleren er?

 Ta vanntesten💦💧

-Legg det hvite i et glass med vann. 

Flyter det, så er det sopp. 

Synker det, så er det kalk. 

Blir det borte, så er det salt

Hva er levetiden til et våtrom?

Dette er umulig å gi noe korrekt svar på. Det er mange faktorer som spiller inn her. •Hvilke produkter er benyttet som tettesjikt (membran)? 

 •Utførelse av arbeid med tettesjikt og gjennomføringer i vegger, tak og gulv. 

 •Er det benyttet godkjente produkter og er disse montert riktig?

 •Har sluket klemring og tilpasset slukmansjett? 

Alle produkter har en forventet levetid og det er viktig å påse at det er benyttet produkter som passer sammen. Ofte opplever vi at det er tatt noen snarveier i selve utførelsen som kan få konsekvenser for levetiden på badet. Normalt anslår vi en forventet levetid på et bad til 20 år. Dette er ikke noe eksakt vitenskap da et riktig utført bad fint kan vare i 30 år. Dette henger også sammen med vedlikehold og riktig bruk av badet. Dersom du ønsker en kontroll av ditt bad anbefaler vi å kontakte en fagkyndig takstmann for en kontroll. En kontroll av bad er ikke nødvendigvis en kostbar affære og kan hjelpe deg å planlegge når det vil være hensiktsmessig å foreta oppgraderinger.

Trengs det dokumentasjon på utført arbeid?

Spesielt på bad er det viktig å kunne dokumentere hva som er gjort og hvilke produkter og utførelser som er valgt. Dette er spesielt viktig når man kommer til tettesjikt/membran på badet. Denne ligger normalt skjult under flotte fliser og da er det vanskelig å kontrollere denne uten å rive opp flisene, noe vi ikke gjør på en befaring ifm salg. 

Selve sluket kan kontrolleres visuelt, men til og med her kan det ofte være vanskelig å se alt som er gjort og hvordan arbeidet er utført. 

 Be derfor alltid om dokumentasjon på utført arbeid og gjerne med bilder av membraner og gjennomføringer før fliser er lagt.

Hvorfor lukter det vondt av sluket? 

Dette kan ha flere årsaker. Det mest vanlige er at sluket avgir vond lukt dersom dette har stått tørt over lengre tid. 

Et sluk i dusj vil kunne samle opp såperester sammen med håravfall o.l. Dersom sluket sjeldent blir rengjort vil man kunne oppleve vond lukt fra sluket dersom sluket ikke tilføres vann over lengre tid. 

 Ved vond lukt fra sluket kan du forsøke å tilføre sluket vann samt en rengjøring. Dersom dette ikke løser problemet anbefaler vi at du kontakter en fagkyndig for en nærmere besiktigelse av sluket.

Hvorfor kommer det kondens på innsiden av vinduene?

Tre ting som fører til kondens på ruten innvendig: 

 Luftfuktighet 

Temperatur 

Vinduets isolasjonsevne 

De to første kan du gjøre noe med, det siste krever utskiftning av vinduet for å bedres. Ifølge Sintef Byggforsk er kondens på innsiden av nye vinduer oftest et tegn på høy innvendig luftfuktighet som følge av for dårlig ventilasjon. 

 - Gardiner som er trukket for, reduserer luftsirkulasjonen ved vindusflaten og øker problemet. Mye planter inn mot vindusflaten kan ha samme virkning.

Kontakt oss

Send meg din forespørsel og kontaktdetaljer, så tar jeg kontakt så raskt som mulig.

Kontakt info

Ådlandsvegen 28, 5642 Holmefjord