Tjenester

Termografering (Varmekamera)

 Termografering (Varmekamera) brukes for å raskt og effektivt få oversikt over fuktskader eller manglende/dårlig isolasjon i din bolig. Vi utarbeider solide rapporter med termografiske bilder og fuktmålinger. 

Hva er termografering? 

 Du kan ikke se varme med det blotte øye. Men det kan du hvis du titter gjennom et termokamera. Termokameraet fanger infrarøde farger på bilder/film, og kan f.eks. vise en ytterveggs infrarøde stråling, som forteller hvor veggen er kald og varm. 

De infrarøde strålene skifter nemlig farge etter temperatur. Ved å gi de forskjellige fargene hver sin temperatur, kan du få et bilde av hvor motivet – i dette tilfellet et hus – er kaldt, lunkent eller varmt. Dette kan være nyttig når du skal finne ut om huset ditt er ordentlig isolert. 

Termografi avslører varmetap 

 Et bilde av ytterveggen tatt i kaldt vær, (med varme på innendørs) vil tydelig vise om det siver ut varme. Det kan for eksempel være rundt vinduene, men det kan også være i toppen eller i bunnen av veggen, selv om den for eksempel er hulmursisolert. 

Siver det ut varme fra huset, vil det være store røde felt på bildet. Det gjør det enklere å finne ut hvor årsaken til varmetapet er, hva du kan gjøre ved det, og hva det vil koste.

Eierskifterapport™/ Tilstandsrapport

Eierskifterapporten skal brukes for å kontrollere bygningsdeler der det erfaringsmessig kan oppstå konflikt mellom kjøper og selger. Vi anbefaler alltid eierskifterapport ved omsetning av bolig. 

Eierskifterapporten bygger på NS 3600, og er en tilstandsrapport som kontrollerer bygningsdeler der det erfaringsmessig oppstår en del konflikter mellom kjøper og selger i etterkant av salget. 

Her går vi gjennom din bolig og sjekker at alt arbeid er gjort i henhold til aktuelt referansenivå og utarbeider og redegjør våre funn i en utfyllende rapport med tilstandsgrader.

Tilstandsrapporten forutsetter at selger fyller ut en egenerklæring. 

En tilstandsrapport inneholder en detaljert beskrivelse av bygningens/boligens vedlikeholdsmessige status. Bygningsdelenes tilstand angis i grader av svekkelse. En tilstandsrapport kan om ønskelig integreres i en verditakst.

Eierskifterapport innebærer blant annet: 

 •  våtrom 
 •  loft 
 •  tak konstruksjon 
 •  Rom under terreng 
 •  Krypekjeller 
 •  Drenering  


Skade og reklamasjonstakst

Skadetaksering 

En skadetakst blir gjennomført når en eiendom er påført skade på grunn av ytre påvirkning. Her er det viktig for oss å ivareta eieren av skadet eiendom, samtidig som man skal forholde seg til forsikringsavtalen og forsikringsvilkårene.

Reklamasjonstaksering 

Ved kjøp av bolig, enten den er ny eller gammel – så vil det av og til finnes elementer som må vurderes som feil eller mangler. En takstmann er en uavhengig part, som vurderer om det man reklamerer på er en feil, et avvik eller en skade. Og i hvilken grad det skal eller kan utbedres innenfor gitte rammer.

Verdi og lånetakst

En verditakst er en beregning av bygningens/boligens verdi slik den fremstår på befaringsdagen. Rapporten inneholder en beskrivelse av takstobjektet, arealet, samt beregning av markedsverdi og låneverdi. Bygningsmassen og tomt blir vurdert.

Verdi-lånetakst innebærer: 

 •  Verdi-lånetakst 
 •  Arealmåling 
 •  BRA 
 •  P-rom/S-rom 
 •  Visuell gjennomgang av boligen
 • Verdivurdering av Tomt

 Tomtetakst 

Ved taksering av ubebygde grunneiendommer for bolig, fritidsbolig eller næring finner man tomtens markedsverdi på befaringstidspunktet. 

ENKEL VERDIVURDERING

Kun vurdering av markedsverdi og omsettelighet og ment som dokumentasjon overfor banker og finansinstitusjoner. Erstatter ikke verdi-/lånetakst og er ikke ment å brukes i forbindelse med salg. 

 En forenklet verdivurdering er mindre omfattende enn en verdi-/lånetakst, og har et mindre bruksområde. Det blir utført befaring og laget en forenklet skjematakst uten fuktmålinger og liknende. Rapporten er i første rekke ment som dokumentasjon for de som ønsker å finansiere med pant i fast eiendom, men er også et rimelig alternativ for alle som ønsker å dokumentere markedsverdien og ikke har bruk for en omfattende teknisk beskrivelse. 

 Dokumentet omfatter beskrivelse av takstobjektet, vurdering av omsettelighet samt vurdering av markedsverdien på befaringstidspunktet, og leveres på forenklet skjematur. Slik boligmarkedet er i dag er «holdbarheten» for vurderingen begrenset. Er verdivurderingen eldre enn 6 måneder bør du vurdere en ny eller oppdatert verdivurdering.

Våtromsrapport

Kontroll av våtrom og kjøkken. Benyttes gjerne i små borettslagsleiligheter der borettslaget har det økonomiske ansvaret for det ytre vedlikehold samt felles rørsystemer i bygget.

Våtromsrapporten tar for seg tilstanden av bygningskonstruksjon og materiale. Med erfaringer takstmesteren besitter og etter NS 3424 (tilstand for analyse), Våtromnormen med anbefalinger og byggforsk. Rapporten vil inneholde beskrivelser og kostnadsoverslag for eventuelle utbedringer som beskrevet ovenfor.

fagmann på visning

En takstmann kan raskt redegjøre om boligkjøpet er en god investering. Som fagmann går vi gjennom boligen sammen, du får råd om hvordan boligen kan tilpasses deg og din familie, eller få pris på bygningsdeler som skal skiftes eller oppgraderes. Dine interesser blir ivaretatt og en fagmann på visning fører til et trygt boligkjøp. 

 •  Forberedning til visning 
 •  Veiledning under visning 
 •  Gjennomgang av kritiske punkter  
 •  Fuktmåling 
 •  veiledning/ oppsummering etter visning

stillasutleie

Skal du male huset eller skifte kledning på en vegg? Vi leier ut 55m2 med Jamax Stillas. Dette er et brukervennlig og robust stillassystem.  Kan bistå med utkjøring og henting, samt montering om ønskelig.

Kontakt oss

Send meg din forespørsel og kontaktdetaljer, så tar jeg kontakt så raskt som mulig.

Kontakt info

Ådlandsvegen 28, 5642 Holmefjord